Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Borger

Handicap

I denne kategori finder du tilbud til mennesker med handicap. Kategorien er opdelt i underkategorier, så man kan finde de tilbud, som henvender sig specifikt til ens handicap. Under de forskellige underkategorier findes tilbud som interesseorganisationer, information og oplysning, rådgivning og vejledning, netværk, sociale aktiviteter og besøgsvenner. Under ’Øvrige’ findes tilbud som kan have generel interesse.

Handicaprådet, Nordfyns Kommune
Handicaprådet er et lovbestemt organ af ligelige repræsentanter fra kommunen og DH. Rådet skal påse, at kommunens handicappolitik følges.
Hjælpende Hænder
At hjælpe borgere i Nordfyns Kommune med at få udført en mindre praktisk opgave, som man kan have svært ved at løse. Dog ikke opgaver, der hører ind under hjemmehjælps ordningen eller autoriseret håndværk samt rengøring, havearbejde og snerydning.
Dansk Blindesamfund Fyn
Dansk Blindesamfund Fyn varetager lokale interesser i forhold til kommunerne og handicappolitiske sammenslutninger.
LEV Fælleskommunekreds Assens, Middelfart og Nordfyn
Kredsens formål er på kommunalt plan at arbejde for opfyldelse af landsforeningens idegrundlag, formål, princip og handlerkraft. Oplysningsarbejde, afholde relevante oplysningsmøder.
UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen
Mennesker med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af polio, whisplash, rygmarvskade eller øvrige trafik- og ulykkesskader.
Støtte-kontaktordningen Nordfyns Kommune
Sindslidende samt andre personer med særlige sociale problemer, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, hjemløse. Ved hjemmebesøg og samtaler at understøtte og styrke den enkeltes muligheder for et liv på egne præmisser. Støtte til social mestring samt bryde borgerens isolation.
Støttegruppe Nordfyn - for handicapfamilier
Familier med børn med særlige behov bosat i Nordfyns kommune. Foreningen danner ramme om sociale arrangementer, erfarings- udveksling, støtte og vejledning af medlems-familierne, ligesom foreningen arbejder på at påvirke de politiske processer til gavn for medlemmerne.
Værestedet Nordfyn
Støtte, samvær og aktiviteter for borgere i Nordfyns Kommune med en psykisk lidelse, har misbrugsproblemer eller på anden vis er særligt socialt udsat.
GUU-GUA Foreningen
GUU-GUA foreningen er en lille landsdækkende forening, som arbejder for mennesker med den komplekse autismespektrumforstyrelse GUA (Gennemgribende Udviklingsforstyrelse, Anden) og beslægtede diagnoser. GUA er et medfødt, genetisk betinget handicap.
Powered by SobiPro

Her finder du os