Hvad vil det sige at være frivillig?

En frivillig er en person, der gør noget aktivt til gavn for personer udenfor vedkommendes egen familie og vennekreds, uden økonomisk vinding og uden nogen former for tvang. Derudover er kriteriet, at det frivillige arbejde skal foregå i en organiseret sammenhæng – i hvilken er ikke afgørende. Vi kan også skelne mellem frivillige indenfor forskellige områder som f.eks.:

Offentlig frivillig: Som ovenstående i en offentligt organiseret og ledet aktivitet (som oftest kommunal). Den offentlige frivillighed er karakteriseret ved, at den typisk foregår indenfor eller i tilknytning til offentlige institutioner som plejehjem, uddannelsesinstitutioner, sygehuse eller lignende. De frivilliges opgaver har her typisk karakter af tilbud, der ligger udover institutionernes primæropgaver, såsom underholdning, samtaler eller mentorordninger. Opgaverne er ofte defineret og udstukket af andre end de frivillige og primært styret ud fra behov, som ledelsen af den pågældende institution har identificeret og defineret.

Foreningsfrivillig: Som ovenstående i en forening eller organisation, der er selvstændig og uafhængig af det offentlige. I en foreningssammenhæng, hvor personer kan være tilknyttet på forskellige måder og med forskellige betegnelser (frivillig, medlem aktiv etc.), kan man skelne en frivillig fra et medlem ved, at medlemmer har vedtægtsbestemte rettigheder internt i foreningen i juridisk forstand, mens de frivillige, der ikke er medlemmer, ikke har de samme rettigheder. Frivillige er meget forskellige, når det kommer til parametre som opgaver, tidsforbrug, ansvar etc., og de får i mange sammenhænge andre titler som fx koordinator, træner, tovholder eller lignende.

Brugerfrivillig: Inden for brugerfrivilligheden er skellet mellem bruger og frivillig ophævet. Brugerfrivillige er en gruppe af mennesker med sammenfaldne behov, interesser og erfaringer, som slår sig sammen om eller er aktive i løsningen af de (sociale) problemer, de har. En brugerfrivillig kan derfor både være bruger, frivillig, aktivist, aktiv medborger og medlem af en forening.


Frivilligcenter Nordfyn

Vi sikrer de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed. Vi yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. Vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig - også for de borgere, som oplever barrierer i forhold til at deltage i det frivillige fællesskab.

Traditionelt har vi haft et socialt sigte og i særlig grad serviceret de lokale sociale foreninge, men vi servicerer i dag en langt bredere målgruppe med et fokus på at fremme og udvikle den lokale frivillighed, og står således til rådighed for mange typer af foreninger, frivillige og borgere.

Derudover har vi fokus på de foreninger og frivillige initiativer, som ikke er en del af større landsforeninger eller støttestrukturer som DGI, DUF og DIF, f.eks. den uorganiserede og projektorienterede frivillighed, som opstår spontant ud fra lokale behov og engagerede borgere.

Og det er netop vores styrke - tilstedeværelsen i lokalmiljøet, samarbejdet med lokale aktører og kendskabet til lokale behov, fordele og udfordringer.

Vores fysiske placering tæller kontor- og mødelokaler i Sløjfen på Poppelvej 4 i Bogense, hvor vi også forestår den daglige drift - men vi er hele Nordfyns Frivilligcenter, og derfor arbejder vi også ud af huset.

Vi er altid åbne for nye samarbejdsplatforme og ideer, og vi støtter også kommunens mange tiltag i frivillighedens tegn. Vi er også de frivilliges talerør i den offentlige debat om frivillighed og civilsamfund.

Frivilligcenter Nordfyn Samarbejder med Nordfyns Kommune, og er medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark.

"Vi arbejder på hele Nordfyn, så ring gerne i forvejen og lav en aftale, da vi jævnligt laver opgaver ud af huset - vi kommer også gerne på besøg hos dig/jer."

Sløjfen er navnet på det hus i Bogense, hvor Frivilligcenter Nordfyn har kontor og mødelokaler. Vil du gerne booke et lokale i Sløjfen, så kig under fanen forening → lokalebooking.


Kontakt

Frivilligcenter Nordfyn 
Sløjfen
Poppelvej 4
5400 Bogense


Tlf: 60811215
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://frivilligcenternordfyn.dk

Træffetider:
Mandag, tirsdag og torsdag: 09.00 - 15.00
Fredag: 09.00 - 13.00