Hvad vil det sige at være frivillig?

En frivillig er en person, der gør noget aktivt til gavn for personer udenfor vedkommendes egen familie og vennekreds, uden økonomisk vinding og uden nogen former for tvang. Derudover er kriteriet, at det frivillige arbejde skal foregå i en organiseret sammenhæng – i hvilken er ikke afgørende. Vi kan også skelne mellem frivillige indenfor forskellige områder som f.eks.:

Offentlig frivillig: Som ovenstående i en offentligt organiseret og ledet aktivitet (som oftest kommunal). Den offentlige frivillighed er karakteriseret ved, at den typisk foregår indenfor eller i tilknytning til offentlige institutioner som plejehjem, uddannelsesinstitutioner, sygehuse eller lignende. De frivilliges opgaver har her typisk karakter af tilbud, der ligger udover institutionernes primæropgaver, såsom underholdning, samtaler eller mentorordninger. Opgaverne er ofte defineret og udstukket af andre end de frivillige og primært styret ud fra behov, som ledelsen af den pågældende institution har identificeret og defineret.

Foreningsfrivillig: Som ovenstående i en forening eller organisation, der er selvstændig og uafhængig af det offentlige. I en foreningssammenhæng, hvor personer kan være tilknyttet på forskellige måder og med forskellige betegnelser (frivillig, medlem aktiv etc.), kan man skelne en frivillig fra et medlem ved, at medlemmer har vedtægtsbestemte rettigheder internt i foreningen i juridisk forstand, mens de frivillige, der ikke er medlemmer, ikke har de samme rettigheder. Frivillige er meget forskellige, når det kommer til parametre som opgaver, tidsforbrug, ansvar etc., og de får i mange sammenhænge andre titler som fx koordinator, træner, tovholder eller lignende.

Brugerfrivillig: Inden for brugerfrivilligheden er skellet mellem bruger og frivillig ophævet. Brugerfrivillige er en gruppe af mennesker med sammenfaldne behov, interesser og erfaringer, som slår sig sammen om eller er aktive i løsningen af de (sociale) problemer, de har. En brugerfrivillig kan derfor både være bruger, frivillig, aktivist, aktiv medborger og medlem af en forening.


 Frivilligcenter Nordfyn

"Skaber de bedste betingelser og muligheder for frivillige og foreningslivet lokalt"

Vi arbejder på hele Nordfyn, så ring gerne i forvejen og lav en aftale, da vi med jævne mellemrum er ude af huset. Vi kommer også gerne på besøg hos dig/jer!

Kontakt

Frivilligcenter Nordfyn 

Sløjfen
Poppelvej 4
5400 Bogense


Tlf: 60811215
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://frivilligcenternordfyn.dk

Træffetider:
Mandag, onsdag og torsdag: 09.00 - 14.00
Fredag: 09.00 - 13.00

Tirsdag er træffefri!