Faciliteter (Sløjfen)

SIDEN ER VED AT BLIVE OPDATERET!

Frivilligcenter Nordfyn er placeret i Sløjfen. Sløjfen er en kommunalt ejet bygning, men styres i det daglige af Frivilligcenter Nordfyn. Foruden Frivilligcenter Nordfyn rummer huset også 2 andre faste beboere. Bogense Billard Klub og Seniornet Nordfyn.

Ønsker du at booke et lokale i Sløjfen, så klik her.

På følgende plantegning kan du se en oversigt over de forskellige mødelokaler, frivilligcentrets kontor samt de to andre foreningers placering.

plantegning sløjfen

 

Sløjfen er et samlingssted for det aktive medborgerskab på Nordfyn. Dette opnås bedst med et sted, der skaber og udvikler fællesskaber på tværs af de traditionelle skel mellem kommune, private aktører, borgere, foreninger, frivillige og andre aktører. Når nye relationer dannes udvikles nye samskabelsesprocesser, partnerskaber, initiativer, projekter og ideer til gavn for kommunens borgere. Der åbnes dermed for et forum hvor læring, frivillighed, civilsamfund og formidling sættes i spil.  

Idéen med Sløjfen er altså at bringe borgere, frivillige og foreningslivet sammen og derved give mulighed for, at parterne indgår i dynamiske samarbejder, hvorved hele huset forhåbentlig vil komme til at summe af liv året rundt.   I praksis skal der skabes et sammenhængende og åbent hus til gavn og glæde for foreninger og aktive borgere inden for det frivillige område. Frivilligcentret finder det hensigtsmæssigt med en organisering med stor inddragelse af frivillige i forhold til Sløjfen, der imødekommer de ønsker, som frivillige og foreninger har i forhold til at skabe et aktivt og levende foreningshus. 

Aktiviteterne i huset skal rumme alt fra demokrati, foredrag, aktiviteter omkring frivillighed og foreningsliv til muligheden for at mødes, blive klogere eller stærkere sammen i fællesskab.

Sløjfen har karakter af at være noget ganske særligt, og oplevelsen af at være på i Sløjfen, må gerne udtrykkes som værende hyggelig, hjemlig og inspirerende. Den skal rette sig mod den brede befolkning, men samtidig være kendetegnet ved, at det er frivillighed, der er det bærende element. Arrangementer af anden karakter skal også være velkomment i håbet om at skabe synlighed omkring frivillig- og foreningslivets styrke på Nordfyn.

Vi har altså mange gode faciliteter i Sløjfen, som primært foreninger og frivillige men også andre aktører må gøre brug af. Herunder kan du se billeder af de forskellige rum med en lille tekst om rummenes kapacitet.

 

 

 


Udskriv Email