Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Medlemskab

Medlemsskab af Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyn = fordele.

Medlemsskabet  er gratis.

Medlemmer kan:

 • Blive ført á jour om kurser og aktiviteter rettet til frivillige foreninger.
 • Være med til at udvikle specifikke kurserfx til egen forening.
 • Få hjælpe til at fremstille foldere, plakater, jobopslag, pressemeddelelser, annoncer og andet.
 • Få støtte og hjælp til opstart af nye projekter i egen forening.
 • Få mulighed for at indgå i et stort netværk med andre frivillige foreninger.
 • konsulentbistand i forhold til opstart af lokalafdeling.
 • Få vejledning og hjælp til at skrive ansøgnonger, til fundraising, projektbeskrivelse, vedtægter samt fx dagsordner.

 

Medlemmer kan desuden:

 • Bruge farvekopimaskinen til at trykke materialer og få hjælp til det. Man betaler for forbruget.
 • Låne Frivilligcenterets lokale til møder gratis.
 • Låne lokaler til medlemsarrangementer.
 • Få adgang til at stille op til Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyns bestyrelse og derigennem få maksimal indflydelse i frivilligcenteret.
 • Bruge jeres stemmeret ved den årlige generalforsamling.